, iBoat – Autopilot
, iBoat – Autopilot

iBoat System

Pełna autonomiczność i autopilot w zasięgu ręki

iBoat jest to autopilot, którego głównym zadaniem jest samodzielne doprowadzenie łodzi zanętowej do zaznaczonego wcześniej punktu. Co więcej, autopilot steruje nie tylko silnikami łodzi ale również klapami zanętowymi, dzięki czemu jest w stanie samodzielnie doprowadzić łódkę do wybranego celu, zrzucić zanętę i wrócić do brzegu.

Dzięki wykorzystaniu sygnału aparatury zdalnego sterowania zasięg jaki oferuje autopilot jest tożsamy z zasięgiem samej aparatury. Sprawdzone zasięgi autopilota pozwalały nam wywozić na 350 metrów i to nadal nie był koniec jego możliwości. Należy jednak pamiętać, że zasięg będzie ściśle uzależniony od warunków panujących na zbiorniku, więc jego górna granica będzie ściśle uzależniona od charakterystyki miejsca w którym łowimy.

Opis najważniejszych funkcji

1000 punktów zapisu

System iBoat  tworzy nowy pakiet zapisów oraz automatycznie go wczytuje. Nie musimy pamiętać który zbiór musimy wczytać na danym łowisku, system robi to automatycznie! Urządzenia daje nam możliwość zapisania punktów zrzutu na 100 różnych zbiornikach.

Zapis punktu DOM

Punkt dom jest to punkt który zapisujemy przy naszym stanowisku i do którego łódka będzie powracać po wykonaniu zadanej misji.

Zapis punktu POMOCNICZEGO

Punkt pomocniczy jest to punkt przez który łódź przepłynie zmierzając do punktu „dom”. Jego zadaniem
jest zmiana kierunku płynięcia łodzi „od punktu”, mająca na celu ominięcie przeszkody, żyłek lub dopłynięcie
do punktu „dom” wzdłuż linii brzegowej.

Opcja Fail Save

Po utracie zasięgu lub połączenia z aparaturą łódka zaświeci światła nawigacyjne po czym samoczynnie
skieruje się do punktu dom. Jest to świetne zabezpieczenie w nagłych przypadkach np. utopienie aparatury, bądź rozładowanie w niej baterii.

Kontrola odległości

Na aparaturze zdalnego sterowania można w czasie rzeczywistym kontrolować odległość pomiędzy zapisanymi punktami.

Misja – Dopłyń i czekaj

Jest to opcja w której łódka dopływa do wyznaczonego punktu i czeka na dalsze polecenia.

Misja – Dopłyń, zrzuć i wróć

Jest to opcja w której łódka dopływa do wyznaczonego punktu, zrzuca zanętę po czym wraca do punktu dom.

Misja – 2 punkty zrzutu

W tej opcji łódka dopływa do 2 kolejno wyznaczonych punktów i w każdym z nich otwiera jedną komorę.
Po osiągnięciu drugiego punktu i otwarciu komory rozpoczyna sekwencję powrotu do punktu dom.

Jedną z największych zalet jest fakt, że całe urządzenie mieści się w aparaturze zdalnego sterowania oraz łodzi. Oznacza to, że nie ma dodatkowych ekranów, anten ani specjalnych uchwytów. Do sterowania autopilotem wykorzystujemy tę samą aparaturę zdalnego sterowania, która służy do manualnego sterowania naszą łodzią.

, iBoat – Autopilot

Nasz system przeznaczony jest dla łodzi zanętowych posiadających aparaturę FlySky FSi6X

Koszt urządzenia wynosi 1 850 zł

Test klienta systemu iBoat